SpongeTowels Ultra 超吸水 厨房用纸(4 x 6卷) 23.88加元!

分享到:

SpongeTowels Ultra 超吸水 厨房用纸(4 x 6卷) 23.88加元!

Amazon网店销售,原价:30.99加元,现价:23.88加元,满35加元包邮。点击进入订购页面

独有双面技术,有效增加吸水性能,加拿大制造,每卷72张,共有1728张。

SpongeTowels Ultra 超吸水 厨房用纸(4 x 6卷) 23.88加元!

SpongeTowels Ultra 超吸水 厨房用纸(4 x 6卷) 23.88加元!

SpongeTowels Ultra 超吸水 厨房用纸(4 x 6卷) 23.88加元!

SpongeTowels Ultra 超吸水 厨房用纸(4 x 6卷) 23.88加元!

↓↓请使用微信扫描二维码分享本页面↓↓
加拿大打折网二维码

0条评论

Hi,您现在可以不必填写昵称,直接匿名留言了!
姓名 (选填)


暂时没有评论